Lendületet ad vállalkozásának!

Szolgáltatások

 

 • EGYÉNI VÁLLALKOZÓK KÖNYVELÉSE, ADÓBEVALLÁSOK ELKÉSZÍTÉSE, ÜGYVITELI NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSE
 • KÖNYVVEZETÉS
  • Tárgyi eszközökkel kapcsolatos könyvelések, nyilvántartások
  • Kimenő és bejövő számlák könyvelése, nyilvántartása
  • Banki bizonylatok könyvelése, pénzforgalmi nyilvántartások vezetése
  • Adók, járulékok elszámolása
  • Bevallások, adatszolgáltatások, nyilatkozatok beadása
  • Időszaki és évvégi zárlatokkal kapcsolatos elszámolások
  • Beszámolók összeállítása, benyújtása a hatóságok részére
  • Önkormányzatokkal szembeni adatszolgáltatások, bejelentések, bevallások benyújtása
  • Házipénztár állományának figyelemmel kísérése
  • Hatóságok előtti képviselet
  • Szabályzatok készítése
 • BÉRSZÁMFEJTÉS, MUNKAÜGYI NYILVÁNTARTÁSOK
  • Ki- és belépő dolgozókkal kapcsolatos adatszolgáltatások
  • Bérelszámolás, cafetéria
  • Havi járulékbevallás összeállítása, beadása, fizetési kötelezettségek meghatározása
  • Munkaügyi listák, kimutatások készítése
 • KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
  • Cégalapítással, vállalkozás-indítással kapcsolatos ügyintézés
  • Jogi képviseletben segítségnyújtás
  • Kintlévőség-figyelés
  • Statisztikai adatszolgáltatás
  • Likviditás-menedzsment
  • Kontrolling feladatok (költség- és eredmény elemzések)
  • Vezetői döntést segítő riportok készítése